Kwaliteit

Het is belangrijk om te weten hoe de school het doet. Dat geldt voor leerlingen, ouders en het personeel.

Augustinus & kwaliteit

Op het Augustinus zijn we trots op wat we samen bereiken. Docenten en leerlingen werken hard om het zo goed mogelijk te doen. We helpen elkaar waar nodig en bieden extra ondersteuning aan diegene die het nodig hebben.

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Dat gebeurt aan de hand van de resultaten en de opbrengsten van de scholen, maar ook door de school te bezoeken. Bij zo’n bezoek praat de inspectie dan met directie, medewerkers en leerlingen en bezoekt de inspectie een deel van de lessen. Al onze afdelingen staan onder basistoezicht. Dit houdt in dat we op alle indicatoren voldoende scoren als het gaat over kwaliteit van de lessen, examenresultaten en rendement (hoe lang een leerling gemiddeld over de onder- of bovenbouw doet).

Slagingspercentages

Dat we het goed doen blijkt wel uit onze slagingspercentages op alle afdelingen. We zijn erg trots op wat onze leerlingen bereiken.

2018 2017 2016 2015 2014
Atheneum 92% 93% 100% 90% 96%
Havo 85% 92% 95% 91% 89%
Vmbo-tl 84% 96% 98% 100% 98%

Scholen op de kaart

Op de website van scholen op de kaart zijn de onderwijsresultaten van vo-scholen te vinden en te vergelijken. Bijvoorbeeld het slaagpercentage, doorstroom binnen de school, de examencijfers en de tevredenheid van ouders en leerlingen. De gegevens komen van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.