Huiswerkbegeleiding

ACCENT

Bij een aantal leerlingen gaat leren niet vanzelf. Deze leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met plannen, behoefte aan meer structuur en discipline of willen zelfstandiger leren werken. Sommige leerlingen zijn snel afgeleid of missen de motivatie en hebben daarom veel baat bij extra begeleiding. Voor leerlingen uit klas 1, 2 en 3 biedt ACCENT op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur passende huiswerkbegeleiding aan.

Leren leren

ACCENT is een leeromgeving waar iedere leerling rustig aan het huiswerk en de studievaardigheden werkt. De leerling leert daar om zelf de schoolresultaten te verbeteren en er wordt gewerkt aan de intrinsieke motivatie. Bij het “leren leren” wordt per leerling een traject op maat gemaakt om te leren de vaardigheden te plannen, te structureren, grote stukken tekst te kunnen verwerken, te memoriseren en te  concentreren.

Blokken van 6 weken

Bij ACCENT wordt in blokken van 6 weken gewerkt. Na het eerste blok hopen we dat we de leerling voldoende studievaardigheden hebben bijgebracht en wordt de leerling automatisch uitgeschreven bij ACCENT. Het is echter mogelijk de leerling voor blok 3 weer aan te melden.

Op school

De huiswerkbegeleiding vindt op school plaats. Op deze manier verliest de leerling geen kostbare (studie)tijd aan reizen en blijft hij in een vertrouwde leeromgeving. De begeleiders van ACCENT zijn werkzaam als docent op onze school. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal tien leerlingen.

Kosten

De kosten voor ACCENT bedragen € 12,50 voor één middag, € 20,00 voor twee middagen en € 30,00 voor drie middagen per week. Absenties in verband met schoolverplichtingen (verplichte excursies en stage) worden uiteraard niet in rekening gebracht, maar absenties in verband met een bezoek aan de tandarts, dokter of andere afspraken en incidentele ziekte brengen wij wel in rekening.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar accent@csgaugustinus.nl.