Meepraten

Meedenken, meepraten en meedoen!

Goede persoonlijke contacten met ouders van onze leerlingen vinden we belangrijk. Wij vragen ouders om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Dat gebeurt onder andere in een centrale medezeggenschapsraad, een deelraad en in ouderpanels. We houden ouders op de hoogte via ouderavonden, docentenspreekuren, onze website en (nieuws)brieven.

Leerlingenraad

De leerlingenraad staat de hele dag voor je klaar! Heb jij aandachtspunten of verbeteringen voor de school? Neem dan contact met ons op via:

  • Whatsapp! App ons op 06-18543572.
  • Facebook! Stuur ons een bericht op Facebook en blijf gelijk op de hoogte.
  • E-mail! Stuur ons een mail op leerlingenraadac@hotmail.com.
  • Brief! Een briefje kan ook! Dit kan in ons brievenbusje links in de gang bij de mediatheek.

Je kunt ons natuurlijk ook altijd persoonlijk aanspreken.

Deelraad

De deelraad is het medezeggenschapsorgaan van CSG Augustinus. Normaal gesproken hebben we het over het Augustinus als school, maar formeel is de CSG één school en is CSG Augustinus daarvan één van de vestigingen. De CSG heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin alle zaken die voor alle vestigingen van de CSG gelden aan bod komen. In onze Deelraad worden juist die zaken besproken die alleen betrekking hebben op CSG Augustinus.

De Deelraad bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Wij vergaderen zo’n zes à zeven keer per jaar (vanaf 19:00 uur ’s avonds op wisselende weekdagen).  Tijdens deze vergadering bespreken we met de vestigingsdirecteur (Kevin Schadenberg) stukken die door de directie zijn ingebracht. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen inbreng van ouders, leerlingen en personeel.

Medezeggenschap wil zeggen dat de Deelraad een formele rol heeft bij beleidsbeslissingen. Afhankelijk van het onderwerp is bij wet vastgelegd of er bij een onderwerp sprake is van advies- of instemmingsrecht. Daarnaast wordt de Deelraad tijdens vergaderingen geïnformeerd over actuele zaken die de school betreffen.

Heeft u vragen of wilt u iets delen? Mail naar deelraad@csgaugustinus.nl

Ouderraad

We vinden het belangrijk dat ook de ouders meepraten en meedenken over belangrijke zaken op school. Daarom kunnen ouders zich aanmelden voor de ouderraad.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.