Les- en openingstijden

Lestijden

Een schooldag bestaat uit maximaal acht lesuren van 50 minuten. In principe duurt een lesdag niet langer dan tot 16:10 uur. Om de drukte in de school tijdens de pauzes te spreiden hanteren we gescheiden pauzes. De lestijden zijn als volgt:

Onderbouw m.u.v. vmbo-tl 3 Bovenbouw & vmbo-tl 3
8:30 - 9:20 1e lesuur 8:30 - 9:20 1e lesuur
9:20 - 10:10 2e lesuur 9:20 - 10:10 2e lesuur
Pauze 10:10 - 11:00 3e lesuur
10:30 - 11:20 3e lesuur pauze
11:20 - 12:10 4e lesuur 11:20 - 12:10 4e lesuur
Pauze 12:10 - 13:00 5e lesuur
12:40 - 13:30 5e lesuur pauze
13:30 - 14:20 6e lesuur 13:30-14:20 6e lesuur
Pauze Pauze
14:30 - 15:20 7e lesuur 14:30 - 15:20 7e lesuur
15:20 - 16:10 8e lesuur 15:20 - 16:10 8e lesuur

Openingstijden mediatheek

Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur – 16.00 uur

In de middagpauze is de mediatheek gesloten.

Openingstijden copyshop

De copyshop is voor leerlingen iedere pauze geopend:

1e pauze: 10.10 uur – 10.30 uur

2e pauze: 12.10 uur – 12.40 uur

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.