Les- en openingstijden

Lestijden

Een schooldag bestaat uit maximaal acht lesuren van 50 minuten. Na de eerste twee lessen is er een korte pauze. Tussen het vierde en het vijfde uur zit de grote pauze. In principe duurt een lesdag nooit langer dan tot 16:10 uur De lestijden zijn als volgt:

8:30 - 9:20 1e lesuur
9:20 - 10:10 2e lesuur
Pauze
10:30 - 11:20 3e lesuur
11:20 - 12:10 4e lesuur
Pauze
12:40 - 13:30 5e lesuur
13:30 - 14:20 6e lesuur
Pauze
14:30 - 15:20 7e lesuur
15:20 - 16:10 8e lesuur

Een aantal maal per jaar, o.a. tijdens de leerlingbesprekingen, wordt er met halfuursroosters gewerkt. Het halfuursrooster ziet er als volgt uit:

8:30 - 9:00 1e lesuur
9:00 - 9:30 2e lesuur
9:30 - 10:00 3e lesuur
10:00 - 10:30 4e lesuur
Pauze
11:00 - 11:30 5e lesuur
11:30 - 12:00 6e lesuur
12:00 - 12:30 7e lesuur

Openingstijden mediatheek

Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur – 16.00 uur

In de middagpauze is de mediatheek gesloten.

Openingstijden copyshop

De copyshop is voor leerlingen iedere pauze geopend:

1e pauze: 10.10 uur – 10.30 uur

2e pauze: 12.10 uur – 12.40 uur

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.