Identiteit

Waaruit blijkt dat wij een christelijke school zijn?

Alle eerste lesuren beginnen met een dagopening, Kerst en Pasen vieren we door stil te staan bij (de betekenis van) het kerst- en paasverhaal en het blijkt vooral uit de manier waarop we met elkaar omgaan. Je bent geen nummer in een leerfabriek bij ons op school, maar je bent een leerling met een naam en een mens die ertoe doet. Op het Augustinus zien we elkaar en proberen we nauwlettend het wel en wee van onze leerlingen in de gaten te houden. Onze inspiratie halen we o.a. uit de Bijbelse verhalen die gaan over hoop en liefde, over vallen en opstaan, over ruzie, vergeven en verzoenen. We proberen dat voor te leven en daarover met je in gesprek te gaan. Je doet bij ons niet alleen maar kennis op (het ‘hoofd’), maar je wordt ook gevormd (het ‘hart’).

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.