Boekeninformatie

Wat is het boekenfonds?

Via de school krijgt uw kind aan het begin van het cursusjaar een boekenpakket dat hij/zij nodig heeft om de lessen te kunnen volgen bij ons op school. 

 

Is het boekenfonds voor alle leerlingen en voor alle klassen?

Ja, het boekenfonds is voor alle leerlingen.
Na ontvangst moeten de boeken worden gekaft en gedurende het schooljaar moet er netjes mee omgegaan worden.
De schoolboeken en werkboeken worden  door de school verschaft.

 

Moeten de boeken ook weer worden ingeleverd?

Aan het einde van het schooljaar moeten alle les- en werkboeken worden ingeleverd.
Boeken die niet worden ingeleverd, om wat voor reden dan ook, worden in rekening gebracht.
De kosten bedragen 80% van de nieuwwaarde. Ook beschadigde boeken die afgeschreven moeten worden, worden in rekening gebracht.

Let op: In werkboeken mag niet worden geschreven!!

 

 

Wat moet er nog meer aangeschaft worden?

Naast de boeken moeten er nog andere hulpmiddelen aangeschaft worden.
Dat zijn vaak algemene hulpmiddelen die al in het bezit zijn of van andere leerlingen en overgenomen kunnen worden en minder methode- of leerweg gebonden zijn.

 

Woordenboeken

Voor de woordenboeken geldt, dat de Van Dale ster woordenboeken (ook in de bovenbouw) worden gebruikt.

Nederlands

Engels – Nederlands

Nederlands – Engels

Frans – Nederlands

Nederlands – Frans

voor de 2de klassen                Nederlands – Duits                      Duits – Nederlands

Te bestellen bij diverse boekhandels en/of internetsites ! Klik hier voor een boekhandel in de stad Groningen

 

Tekendoos /etui

Om de lessen tekenen goed te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van een persoonlijk tekenetui.

Deze kan worden besteld via http://www.tekenpakketten.nl/
Login met:
Naam: AugustinusCSG (hoofdletter gevoelig)
Wachtwoord: pakket2019

Daardoor ben je er zeker van dat de inhoud overeenkomt met wat erop school wordt gebruikt.

 

BINAS (Bovenbouw)

Leerlingen in de bovenbouw met de vakken biologie, natuurkunde en/of scheikunde hebben een BINAS boek nodig

 

Rekenmachine (onderbouw)

Leerlingen van klas 1, 2 en 3 hebben een rekenmachine nodig (de Casio fx-82 ms wordt aanbevolen).

Kan worden besteld via :   www.rekenmachines.com            Inlogcode: augu9726                                           

 

Rekenmachine (Bovenbouw)

Voor de bovenbouw klassen is de grafische rekenmachine TI-84 PLUS CE-T TP verplicht.
Kan worden besteld via : www.rekenmachines.com
Inlogcode: augu9726

 

Voor wiskunde   

Geodriehoek
Passer
Vulpotlood
A4 schrift met 1 cm2 ruitjespapier (brugklas  en 2e klassen)

 

Economie

Leerlingen die in Havo 4, 5  en VWO 4 , 5 en 6  Economie  volgen dienen in het bezit te zijn van : Multomappen voor elke  waarin lesbrieven kunnen worden bewaard met 2 gaatjes.

 

Digitale schoolboeken / lesboeken

Voor leerlingen met leesproblemen, zoals dyslexie of CVI, zijn de meeste schoolboeken digitaal beschikbaar. Deze gescande boeken zijn gratis verkrijgbaar via de studiebegeleiders. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Boerma of mevrouw Van Loenen.

 

Stichting Leergeld

Via 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. https://www.leergeld.nl/groningen/

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.