Aanmelden

Je hebt voor het Augustinus gekozen, daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Hieronder leggen we uit hoe je je kunt aanmelden.

Aanmelden voor de brugklas 2024-2025

Een centraal aanmeldmoment

Vanaf schooljaar 2024-2025 is er één centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. Zo maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Hier vind je meer informatie over de nieuwe wet: Centraal aanmeldmoment voor vo.

 

Eerste ronde
Alle groep 8-leerlingen kunnen zich van 25 tot en met 31 maart 2024 aanmelden voor een middelbare school. Aanmelden gaat via het online aanmeldportaal. Het portaal is momenteel gesloten.

 

Tweede ronde
Voor leerlingen die na ronde 1 nog geen plek hebben, is er een tweede aanmeldronde. Dit gaat bijvoorbeeld om leerlingen die zijn uitgeloot of nog niet eerder zijn aangemeld. Aanmelden voor de tweede ronde start op 10 april.

 

Klik hier om je aan te melden. Het aanmeldportaal is op 10 april vanaf 18.00 uur geopend. 

 

Instructievideo aanmelden

In de video hieronder wordt uitgelegd hoe het aanmelden via het Leerlinq aanmeldportaal werkt.

Lotingsprocedure brugklas

Voor schooljaar 2024-2025 vindt mogelijk een loting plaats. Omdat wij al onze leerlingen goed onderwijs willen bieden, laten we een maximaal aantal leerlingen toe in klas 1. Voor een evenwichtige samenstelling streven we naar een invulling van drie klassen vwo, drie klassen havo/vwo en drie klassen vmbo-tl/havo. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per afdeling wordt door de schoolleiding bepaald hoeveel klassen van een afdeling worden gemaakt.

Update: plek in de brugklas

Omdat we een extra klas hebben geformeerd is er nog plek voor 23 vwo- leerlingen in de brugklas. Als uw kind is uitgeloot op de eerste keuze en het Augustinus als tweede keus heeft, moet u zich opnieuw aanmelden zodat wij weten dat uw kind geen plek heeft op de school van eerste keuze. Aanmelden kan tot 18 april. Daarna gaat de toelatingscommissie screenen op toelaatbaarheid. Als er meer dan 23 aanmeldingen zijn, dan wordt er op 25 april geloot. U krijgt hierover bericht.

Heeft u het Augustinus niet als tweede keuze doorgegeven, dan kunt u zich ook ‘opnieuw’ aanmelden.

*de school waar uw kind is uitgeloot moet ondersteuning bieden voor de aanmelding bij een nieuwe school. De basisschool dient het overdrachtsdossier opnieuw klaar te zetten.

Lotingsprocedure brugklas Download

Aanmeldingen klas 2 en hoger 2024-2025

Vanaf begin mei is het mogelijk om voor klas 2 en hoger aan te melden.

Het is niet zeker of wij leerlingen in klas 2 en hoger aan kunnen nemen. Dit heeft te maken met het aantal nieuwe brugklasleerlingen en met de doorstroom van onze eigen leerlingen.

Wij raden u aan ook bij een andere middelbare school aan te melden.

 

Instromen in schoojaar 2023-2024

Het is helaas niet meer mogelijk om in te stromen in het huidige schooljaar.

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld vinden het belangrijk dat voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Daarom verloopt de aanmelding op alle VO-scholen in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld op dezelfde manier.

Via onderstaande links kun je de transitiekalender PO-VO en de toelichting op het toelatingsbeleid downloaden.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.