NS voorlichting

Het gebouw van CSG Augustinus ligt vlak bij een spoorwegovergang. Veel van onze leerlingen moeten dagelijks over deze overgang om bij school te komen, maar ook als de leerlingen bij mooi weer Lichamelijke Opvoeding in Stadspark hebben, steken ze deze overgang over. Omdat wij graag willen dat onze leerlingen zich veilig weten te handhaven rondom spoorwegovergangen komen er elk jaar NS-medewerkers om hen hier les over te geven.

Ook in de tweede klas krijgen ze één keer les van deze NS-medewerkers. Dit keer niet over spoorwegovergangen, maar over omgang met gezagsdragers. In de tweede klas laten de conducteurs zien wat er kan gebeuren als mensen hufterig of agressief gedrag tonen naar NS-medewerkers, maar ook naar ambulancepersoneel, politie of brandweer.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.