Maatschappelijke stage

Doel

Het doel van de maatschappelijke stage is om alle leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd kennis te laten maken met én een onbetaalde bijdrage te leveren aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het begeleiden van de f-jes tijdens de voetbaltraining en/of voetbalwedstrijd, het verlenen van hulp bij een feest in de wijk, het bemensen van het netwerkcafé in een zorgcentrum, een historisch monument mee helpen opknappen, helpen in een bibliotheek, etc.

MaS in de brugklas en onderbouw

Onze school heeft er heel bewust voor gekozen om in de brugklas al te beginnen met de maatschappelijke stage. Op deze manier raken de leerlingen gewend aan het idee dat het leven niet alleen om je eigen ‘ik’ draait, maar dat je deel uitmaakt van een gemeenschap waar je ook iets voor terug kunt doen. In klas 2 is de MaS onder schooltijd en onder begeleiding van de mentor. In de brugklas is de MaS in de laatste schoolweek (eind juni).

MaS in de bovenbouw

In havo 4 en atheneum 4 doen de leerlingen 20 uur een MaS (buiten schooltijd) en zoeken ze zelf een geschikte stageplaats. Havo 4 moet dit gedurende het lopende school doen en atheneum 4 doet dit in de laatste schoolweek.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.