Contact school – thuis

Betrekken en informeren

We vinden het heel belangrijk om goed contact met ’thuis’ te hebben. We betrekken ouders graag bij de gebeurtenissen op school en proberen zo goed mogelijk informatie te verstrekken. Ouders kunnen altijd de mentor, teamleider of docent benaderen voor een afspraak. Andersom geldt hetzelfde: zij zullen over belangrijke zaken contact met ouders zoeken. Hoe eerder wij op de hoogte zijn, hoe beter wij kunnen inspelen op een situatie.

Oudervrijwilligers

Waar zouden we op de CSG Augustinus zijn zonder onze vrijwilligers? Jaarlijks maken we dankbaar gebruik van ouders die vrijwillig mee helpen in de brugklaskantine, aula en mediatheek. Ieder schooljaar zijn we op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers.

Website en nieuwsbrieven

Via www.csgaugustinus.nl proberen wij ouders zo goed mogelijk van actuele zaken op de hoogte te houden. Op regelmatige basis ontvangen ouders per e-mail een nieuwsbrief.

SOMtoday

Via SOMtoday kunnen behaalde cijfers, gemiste lessen en huiswerk bekeken worden. Ook het rooster van de leerlingen is via SOmtoday te vinden. Ouders en leerlingen hebben elk een eigen account. Leerlingen van 18 jaar en ouder moeten toestemming geven voor het verstrekken van een wachtwoord aan de ouders.

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar is er voor alle klassen een ouderavond om ouders over de school(zaken) te informeren. Tevens is er op deze avond gelegenheid om kennis te maken met de mentor. Daarnaast is er voor de brugklas in de loop van het schooljaar nog een thematische ouderavond, waar actuele zaken aan bod komen.

Spreekuren en rapporten

Twee keer per jaar is er een docentenspreekuur waarin u in gesprek kunt gaan met de docenten van uw zoon of dochter. De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.