Absentieregeling

Alle absenties moeten in de meldkamer gemeld worden. De meldkamer richt zich op het voorkomen, signaleren en aanpakken van ongewenst gedrag van leerlingen op school. Via SOMtoday hebben ouders/verzorgers inzage in de geoorloofde/ongeoorloofde absentiegegevens.

Absentie melden

Als een leerling door ziekte of andere omstandigheden niet op school komt, moet dit voordat de les begint, door de ouder/verzorger gemeld worden. Dit kan telefonisch (050 313 9720) of via de e-mail (absentie@csgaugustinus.nl) onder vermelding van de naam van de leerling, de klas, de datum, het lesuur/de lesuren en de reden van afwezigheid.

Terug op school = briefje inleveren

Een leerling die na zijn/haar afwezigheid weer naar school gaat, levert op de dag van terugkeer een absentiebriefje in bij de meldkamer.

absentiebriefje-csg-augustinus Download

Afspraak met (tand)artsen en dergelijke

Dit moet telefonisch, via de e-mail of met een ondertekend briefje door één van de ouders/verzorgers worden doorgegeven, onder vermelding van de naam van de leerling, de klas, de datum, het uur/de uren en de reden van de absentie. Als de afspraak uitloopt ontvangen we graag een extra melding. Bij voorkeur worden dergelijke afspraken buiten schooltijd gemaakt.

 

Afmelden tijdens een schooldag = persoonlijk melden

Een leerling die tijdens de lesdag ziek naar huis gaat, meldt zich persoonlijk af in de meldkamer. Bij terugkeer op school moet de leerling een ondertekende brief inleveren (deze wordt op de dag van afmelden aan de leerling meegegeven).

Bijzonder verlof?

Bijzonder verlof moet schriftelijk/telefonisch minimaal twee dagen voorafgaand aan het verlof bij de teamleider aangevraagd worden.

Aanvraag verlof Gemeente Groningen Download

Te laat

Leerlingen die te laat komen gaan direct naar de les. De docent plaatst een melding in SOM. In het geval van overmacht gaat de leerling ná de les zelf bij de meldkamer langs om de melding in SOM te laten aanpassen. Komt een leerling te vaak te laat, dan gelden de volgende regels:

'Te laat' regeling

5 keer te laat 1 uur nablijven; of 1x om 8 uur melden
10 keer te laat 2 uur nablijven of 2x om 8 uur melden + aanmelding bij de leerplichtambtenaar
15 keer 4 uur nablijven; of 4x om 8 uur melden
20 keer te laat 1 week blokrooster (= 1 week van 8.30 - 16.10 uur in de meldkamer aan het werk (ook in tussenuren)) + officiële melding bij de leerplichtambtenaar

Spijbelen

Per gemist uur 2 uur nablijven
Vanaf 5 uur spijbelen Aanmelding spreekuur leerplichtambtenaar
Vanaf 10 uur spijbelen Officiële melding leerplichtambtenaar

N.B. Voor mavo 4, havo 4/5, atheneum 4/5/6 geldt ook het onderstaande:

Bij 2 of meer uren ongeoorloofd afwezig voorafgaand aan een toetsweek, vervalt het recht op een herkansing van schoolexamens in de betreffende periode.

'Verwijderd uit de les'

per keer 1 uur nablijven
5e keer 1 week blokrooster + gesprek met leerling, ouders en mentor
10e keer 2 weken blokrooster

Credits

Als je 4 weken geen enkele melding hebt in SOM verdien je een credit.
Je kan een credit inzetten om een L (te laat) melding aan te passen. Dit moet je zelf regelen in de meldkamer.

Buspas

Een aantal leerlingen komt van ver en kan niet altijd gemakkelijk met het openbaar vervoer reizen omdat de tijden soms niet goed aansluiten op het lesrooster. Je kan een buspas aanvragen bij de meldkamer. Deze buspas geeft je, na goedkeuring van de meldkamer, toestemming om 5 minuten later in de les te komen (alleen het eerste uur) of 5 minuten eerder te vertrekken (alleen het 8e uur).

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.