Absentieregeling

Alle absenties moeten in de meldkamer gemeld worden. De meldkamer richt zich op het voorkomen, signaleren en aanpakken van ongewenst gedrag van leerlingen op school. Via SOMtoday hebben ouders/verzorgers inzage in de geoorloofde/ongeoorloofde absentiegegevens.

Absentie melden

Als een leerling door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, moet dit voor aanvang van de les door de ouder/verzorger gemeld worden. Dit kan telefonisch (050 313 9720) of via de e-mail (absentie@csgaugustinus.nl) onder vermelding van de naam van de leerling, de klas, de datum, het lesuur/de lesuren en de reden van afwezigheid.

Terug op school = briefje inleveren

Een leerling die na zijn/haar afwezigheid weer naar school gaat, levert op de dag van terugkeer een absentiebriefje in bij de meldkamer.

Downloads

Geen download beschikbaar

Te laat

Leerlingen die te laat komen gaan direct naar de les. De docent plaatst een melding in SOM. In het geval van overmacht gaat de leerling ná de les zelf bij de meldkamer langs om de melding in SOM aan te laten passen. In het geval dat een leerling te vaak te laat komt gelden de volgende maatregelen:

'Te laat' regeling

5 keer te laat 1x om 8.00 uur of 2x om 8.15 uur melden bij de meldkamer.
10 keer te laat 2x om 8.00 uur of 4x om 8.15 uur melden bij de meldkamer en een melding bij het spreekuur van de LPA
15 keer 5 keer om 8.00uur melden
20 keer te laat 1 week een blokrooster; een blokrooster betekent dat een leerling 1 week van 8.30 uur tot 16.10 uur in de meldkamer aan het werk gaat (ook in tussenuren); daarnaast volgt er na 20x te laat een officiële melding bij de LPA

Spijbelen

In het geval dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim gelden de volgende maatregelen:

Spijbelen

Per gemist uur 2 uur nablijven
Vanaf 5 uur spijbelen Aanmelding spreekuur leerplichtambtenaar
Vanaf 10 uur spijbelen Officiële melding leerplichtambtenaar

N.B. Voor vmbo-tl 4, havo 4/5, atheneum 4/5/6 geldt ook het onderstaande:

Bij 2 of meer uren ongeoorloofd afwezig voorafgaand aan een toetsweek, vervalt het recht op een herkansing van schoolexamens in de betreffende periode.

Verwijderd uit de les

Als een leerling uit de les gestuurd wordt gelden de volgende maatregelen:

'Verwijderd uit de les'

per keer 1 uur nablijven
5e keer 1 week blokrooster en een gesprek met leerling, de ouders/verzorgers en de mentor
10e keer 2 weken blokrooster
blokrooster = van 8.30 - 16.10 uur alle uren op school aanwezig en in de vrije uren en tussenuren in de meldkamer aan het werk

Credits

Als je 4 weken geen enkele melding hebt in SOM verdien je een credit.
Je kan een credit inzetten om één te laat melding (L) weg te halen. Dit moet je zelf regelen in de meldkamer.

Buspas

Een aantal leerlingen komt van ver en kan niet altijd gemakkelijk met het openbaar vervoer reizen omdat de tijden soms niet goed aansluiten op het lesrooster. Je kan een buspas aanvragen bij de meldkamer. Deze buspas geeft je, na goedkeuring van de meldkamer, toestemming om 5 minuten later in de les te komen (alleen het eerste uur) of 5 minuten eerder te vertrekken (alleen het 8e uur).

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.