Leefregels

Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijke structuur is op school en dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Daarom hebben wij schoolregels opgesteld en is er een leerlingenstatuut. Daarnaast hebben we één basisleefregel die hieronder toegelicht wordt.

Het komt er op neer dat wij verwachten dat een ieder zich fatsoenlijk gedraagt. Je gaat op een respectvolle manier met je omgeving om; met personen èn met materialen. De basisleefregel op het Augustinus is dan ook:

 

Gedraag je fatsoenlijk.

 

Op het Augustinus complimenteren wij elkaar bij gewenst gedrag en bij ongewenst gedrag spreken wij elkaar daar direct op aan. In het document ‘Leefregels’ wordt uitgelegd wat wij onder fatsoenlijk gedrag verstaan. Daarnaast worden de consequenties van ongewenst gedrag beschreven.

 

Downloads

202308_Leefklimaat_CSG-Augustinus Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.