Programma mavo

Onze mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) leidt op tot een mavodiploma waarmee je naar het hoogste niveau van het MBO kunt. Wij bieden gedegen onderwijs in een veilig leerklimaat met duidelijke regels en veel structuur. Ons hoge slagingspercentage en de goede resultaten van de mavoleerlingen heeft tot gevolg dat  steeds meer leerlingen doorstromen naar de havo bij ons in hetzelfde gebouw.

Wij bieden naast de reguliere vakken ondersteuningslessen aan.  De lessen aan de mavo worden gegeven door docenten die niet alleen liefde hebben voor het vak, maar vooral pedagogisch en didactisch zeer onderlegd zijn.

Keuzevakken en sectoren

Tot en met de derde klas biedt de mavo een vaste lessentabel.  Aan het eind van het derde leerjaar maken de leerlingen  een sectorkeuze en kiezen dan examenvakken die deel uit gaan maken van één van de onderstaande vier sectoren:

  • techniek
  • zorg en welzijn
  • economie
  • landbouw

De mentor en decaan begeleiden de leerling in de keuze van de sector en de keuze van de vervolgopleiding. De sectorkeuze maakt de leerling op basis  van een beroepskeuzetest, adviezen van de docenten en meeloopdagen in de verschillende sectoren. Dit is een belangrijk onderdeel van de loopbaanoriëntatie en de begeleiding die in leerjaar 3 en 4 worden aangeboden.

 

Activiteiten mavo

Naast de reguliere lessen krijgen de leerlingen veel afwisseling in de vorm van educatieve projecten  en buitenschoolse activiteiten. Zo organiseren we een workshopmiddag over de risico’s van alcohol en drugs (georganiseerd door VNN) en krijgen de leerlingen een speciale voorlichtingsactiviteit van de NS.

Daarnaast zijn er ook tal van leuke andere inspirerende activiteiten. Zo bezoeken de leerlingen  toneelvoorstellingen en doen ze mee aan de schrijfwedstrijd “Er was eens…’’. In het schooljaar 2015-2016 hebben we die wedstrijd zelfs gewonnen!

Ook doen we elk jaar mee aan het leesproject “De Weddenschap” en “Stap op de Rode Loper”, de aftrap van het leesseizoen. Leerlingen ontmoeten bekende jeugdboekenschrijvers en volgen allerlei workshops op het gebied van fictie, poëzie en  toneel. Ook doen we elk jaar mee aan de spannende Debat-battle van GasTerra, een debattoernooi, waarbij we tot nu toe  elk jaar met de beker thuis zijn gekomen. Onze leerlingen worden zo op een speelse manier gestimuleerd om  hun communicatieve  vaardigheden te verbeteren, wat uiteindelijk weer leidt tot onze goede eindexamenresultaten!

Voor de beroepenoriëntatie doen we elk jaar mee aan de vmbo-carrousel (het bezoeken van bedrijven in de regio).

Alle leerlingen van mavo 4 gaan op een excursie naar het buitenland.  Afgelopen jaren zijn we naar zowel Londen als naar Parijs geweest. Voor veel leerlingen zijn dit de hoogtepunten van hun schoolloopbaan op het Augustinus.

Opstroom mavo 4 naar havo 4

Leerlingen die van mavo 4 naar havo willen, krijgen de kans om een 7e vak te kiezen om zo een betere aansluiting te krijgen. Leerlingen die van mavo 4 naar havo 4 willen, moeten dit vóór 1 maart schriftelijk aanvragen bij de decaan van het vmbo. De teamleider van havo 4 en de decaan beslissen (na een intakegesprek) of een leerling wel/niet wordt toegelaten. De volgende voorwaarden spelen hierbij een rol

  1. Het mavo-vakkenpakket moet zo goed mogelijk aansluiten op de profiel/vakkenkeuze van de havo
  2. De behaalde eindcijfers in mavo 4 (examenvakken) zijn gemiddeld een 6.8
  3. De mavo-docenten adviseren positief over de overstap naar havo 4. Hierbij komen behalve de resultaten en capaciteiten ook de werkhouding, de inzet en de motivatie van de leerling aan de orde.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.