Centraal eindexamen (CE) – mavo

Elk jaar vinden in mei/ juni de centrale eindexamens plaats. Een spannende tijd voor de leerlingen maar ook voor ouders en docenten. Vier jaar hard werken op school voor een mooi diploma. Nog één keer alles geven op het eindexamen. Om de puntjes op de i te zetten organiseren we in de weken voor de examens de  examentrainingen. Elke vak biedt meerdere sessies aan om iedereen zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden.

Hieronder kun je het examenrooster en de slaag-zakregeling alvast bekijken.

Geen download beschikbaar

Wanneer ben ik geslaagd? Slaag- zakregeling

Om te slagen moet de leerling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De rekentoets moet zijn afgelegd.
 • Het gemiddelde cijfer van je centrale examens is 5,5 of hoger. De rekentoets telt niet mee voor deze regel.
 • Lichamelijke opvoeding, je profielwerkstuk, LOB en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
 • Je voor het vak Nederlands als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald.
 • Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:
  • Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger is, of
  • Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger is, en
  • Geen eindcijfer is 3 of lager.

Belangrijk: de rekentoets telt niet mee voor deze regel.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.