Schoolexamens (SE) – mavo

Voor iedereen begint de weg naar het examen in de vierde klas. Gedurende het jaar zijn er schoolexamens (SE) waarvan de cijfers meetellen voor het eindexamen. De meeste SE’s worden in de SE- weken afgenomen. Voor mavo 4 is er daarnaast elke maandagochtend een SE- moment. Per jaar mogen 4 SE’s herkanst worden. Daarnaast zijn er voor een aantal vakken praktische opdrachten (PO) die ook als SE tellen. In het programma toetsing en afsluiting (PTA) kun je precies lezen welke afspraken gelden en welke SE’s worden afgenomen.

Het gemiddelde SE- en CE- cijfer is het cijfer op de eindexamencijferlijst

Verklaring van afwezigheid SE Download
3M_PTA_2021-2022 Download
4M_PTA_2021-2022 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.