Schoolexamens (SE) – vmbo-tl

Voor iedereen begint de weg naar het examen in de vierde klas. Gedurende het jaar zijn er schoolexamens (SE) waarvan de cijfers meetellen voor het eindexamen. De meeste SE’s worden in de SE- weken afgenomen. Voor vmbo-tl 4 is er daarnaast elke week een SE- moment. Per jaar mogen 4 SE’s herkanst worden. Daarnaast zijn er voor een aantal vakken praktische opdrachten (PO) die ook als SE tellen. In het programma toetsing en afsluiting (PTA) kun je precies lezen welke afspraken gelden en welke SE’s worden afgenomen.

Het gemiddelde SE- en CE- cijfer is het cijfer op de eindexamencijferlijst

Downloads

Verklaring van afwezigheid SE Download
CSG Augustinus examenreglement 2023-2024 Download
CSG-Examenreglement-2023-2024.vastgesteld Download
3TL_PTA_2023-2024 Download
4TL_PTA_2023-2024 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.