Internationalisering

In klas 4 gaan alle mavo leerlingen op profielexcursie. Geen uitwisseling met een andere school maar samen met je klas breng je een bezoek aan een stad in Europa. De afgelopen jaren zijn we onder andere naar Londen, en Parijs geweest.