Dyslexie

Faciliteiten

Leerlingen met een geldige dyslexieverklaring kunnen in aanmerking komen voor faciliteiten. De studiebegeleider bekijkt samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) welke faciliteiten nodig zijn. De leerling krijgt een dyslexiepas waarop de voor hem/haar geldende faciliteiten worden genoemd. De volgende faciliteiten zijn mogelijk:

· Compensatie in tijd (maximaal 20% van de totale toetstijd).

· Compensatie in spelling (correctie docent / gebruik spellingcontrole op de computer).

· Gebruik eigen laptop in de klas.

· Gebruik maken van de voorleessoftware Sprintplus.

Daarnaast is de afspraak dat toetsen standaard in lettertype Arial punt 12 worden afgedrukt. Uit onderzoek blijkt dat dit lettertype in deze grootte goed leesbaar is voor leerlingen met dyslexie.

Is een leerling nog niet in het bezit van een geldige dyslexieverklaring maar is er wel sprake van een vermoeden van dyslexie dan kan er nader onderzoek gedaan worden op school.

Begeleiding

Leerlingen met dyslexie kunnen in aanmerking komen voor een periode studiebegeleiding. Daar wordt individueel of in kleine groepjes aandacht besteed aan problematiek die de leerling met dyslexie kan ervaren bij het leren. Daarnaast bestaat er extra hulp voor Frans en voor leesvaardigheid bij de vakken Nederlands en Engels in de vorm van KVO-lessen.

Dyslexie in het examenjaar

Aan het begin van het examenjaar wordt door de studiebegeleider samen met de leerling vastgesteld van welke faciliteiten hij/zij gebruik mag maken op het eindexamen. Ook in dit jaar kunnen er afspraken gemaakt worden voor begeleiding.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.