Mentoraat

Elke klas krijgt een mentor. De mentor speelt een belangrijke rol in het leerproces van onze leerlingen. Hij of zij houdt de voortgang en het welzijn van de leerling goed in de gaten. Daarnaast is de mentor de contactpersoon tussen school en ouders. Tot slot is de mentor betrokken bij de organisatie van activiteiten van de klas (klassenavond, feestavond of excursie).

Mentoren:

  • helpen leerlingen om te wennen aan de nieuwe school, afdeling of klas;
  • begeleiden leerlingen bij het onderwijsleerproces, bijvoorbeeld als het gaat om studievaardigheden;
  • inventariseren bij docenten hoe het met de ontwikkeling van de leerlingen gaat;
  • houden de studieresultaten van leerlingen bij en bespreken deze met leerling, ouders, docenten en teamleider;
  • begeleiden het studie- en beroepskeuzeproces van leerlingen;
  • bevorderen de goede sfeer in de klas door klasse- en individuele gesprekken;
  • organiseren gezellige activiteiten als klassenavonden en de Sinterklaasviering;
  • houden in de gaten hoe leerlingen zich voelen;
  • zorgen dat de klas als groep goed functioneert;
  • verwijzen door bij problemen op school of thuis.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.