Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

De school biedt leerlingen met dyslexie, rekenproblemen, faalangst en/of planningsproblemen studiebegeleiding aan. Deze begeleiding vindt in blokken van zes tot acht weken plaats. Daarna is eventueel verlenging van 6-8 weken mogelijk. Mocht er intensievere, langdurigere of meer specialistische hulp nodig zijn, dan wordt gezamenlijk naar externe hulp gezocht.

Dyslexie

Bij leerlingen met dyslexie wordt door de studiebegeleider gekeken of er faciliteiten nodig zijn en zo ja, voor welke vakken. Deze leerlingen krijgen een dyslexiepas waarop de faciliteiten komen te staan. Faciliteiten worden op basis van een officiële dyslexieverklaring toegekend. Mocht uit signaleringstesten in de loop van de schoolcarrière blijken dat er mogelijk sprake van dyslexie is, dan bestaat de mogelijkheid om (door een aanvullend dyslexieonderzoek te doen) in aanmerking voor de bijbehorende faciliteiten te komen.

Downloads

CSG Dyslexiebeleid Download

Ondersteuningslessen

In de brugklas, klas 2 en 3 bieden we leerlingen voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en Frans extra ondersteuning aan. Op basis van de diatoetsen en gegevens van de vakdocenten worden leerlingen aangemeld voor de extra ondersteuning.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.