Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

De school biedt leerlingen met dyslexie, rekenproblemen, faalangst en/of planningsproblemen studiebegeleiding aan. Deze begeleiding vindt in blokken van zes tot acht weken plaats. Daarna is eventueel verlenging van 6-8 weken mogelijk. Mocht er intensievere, langdurigere of meer specialistische hulp nodig zijn, dan wordt gezamenlijk naar externe hulp gezocht.

Downloads

CSG Dyslexiebeleid Download

Ondersteuningslessen

In de brugklas, klas 2 en 3 bieden we leerlingen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde extra ondersteuning aan in de vorm van kvo-lessen (KernVakOndersteuning). In de brugklas kunnen leerlingen naast deze vakken ook hulples voor Frans krijgen. Op basis van de Diatoetsen, informatie van de basisschool en gegevens van de vakdocenten en mentoren worden leerlingen voor de extra ondersteuning aangemeld.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.