Examen op hoger niveau

De CSG Augustinus biedt goede havo 5-leerling met atheneum-ambities de mogelijkheid om in 1 of 2 vakken examen te doen op atheneum niveau. Het afronden van 2 vakken biedt zelfs de mogelijkheid om na het behalen van het havodiploma via het vavo (volwassenenonderwijs) in 1 jaar het atheneum af te ronden. Voor andere leerlingen is het een voordeel om bijvoorbeeld alleen Engels op vwo-niveau af te ronden, zodat ze bij Engelstalige hbo-opleidingen gemakkelijker aangenomen kunnen worden.

Voor de leerlingen die dit traject volgen wordt voor de betreffende vakken een apart lesprogramma gevolgd en PTA gemaakt. De leerlingen volgen de lessen met atheneum 6 en volgen daarnaast een apart programma. Daarnaast kunnen ze reeds in havo 5 maatschappijleer en het profielwerkstuk op atheneum niveau afronden.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.