Examen op hoger niveau

Al sinds 2016-2017 biedt CSG Augustinus de goede havo 5-leerling met atheneum-ambities de mogelijkheid om in 1 of 2 vakken examen te doen op atheneum niveau. Het afronden van 2 vakken biedt zelfs de mogelijkheid om na het behalen van het havodiploma via het vavo (volwassenenonderwijs) in 1 jaar het atheneum af te ronden. Voor andere leerlingen is het een voordeel om bijvoorbeeld alleen Engels op vwo-niveau af te ronden, zodat ze bij Engelstalige hbo-opleidingen gemakkelijker aangenomen kunnen worden.

Voor de leerlingen die dit traject volgen wordt voor de betreffende vakken een apart lesprogramma gevolgd en PTA gemaakt, ze volgen dus niet de reguliere lessen in atheneum 6. Daarnaast kunnen ze reeds in havo 5 maatschappijleer en het profielwerkstuk op atheneum niveau afronden.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.