Centraal eindexamen (CE) – havo

Elk jaar vinden in mei/ juni de centrale eindexamens plaats. Een spannende tijd voor de leerlingen maar ook voor ouders en docenten. Vijf jaar hard werken op school voor een mooi diploma. Nog één keer alles geven op het eindexamen. Om de puntjes op de i te zetten organiseren we in de weken voor de examens de  examentrainingen. Elke vak biedt meerdere sessies aan om iedereen zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden.

Hieronder kun je het examenrooster alvast bekijken.

Wanneer ben ik geslaagd? Slaag- zakregeling

  • Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je voor de rekentoets haalt, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Je cijfer komt wel op je cijferlijst te staan.
  • Het gemiddelde cijfer van je centrale examens 5,5 of hoger is. De rekentoets telt niet mee voor deze regel.
  • De vakken ckv en lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
  • Je maximaal één 5 hebt voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Dus één 5 en verder alles een 6 of hoger, of voor alle drie de vakken een 6 of hoger.

Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:

  • Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6, of
  • Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6, of
  • Je hebt één 4 en één 5 én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6, en
  • Geen eindcijfer is 3 of lager.

Belangrijk: de rekentoets telt niet mee voor deze regel.

Let op: om te slagen moet je dus aan alle vijf de eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt.