Centraal eindexamen (CE) – atheneum

Elk jaar vinden in mei/ juni de centrale eindexamens plaats. Een spannende tijd voor de leerlingen maar ook voor ouders en docenten. Zes jaar hard werken op school voor een mooi diploma. Nog één keer alles geven op het eindexamen. Om de puntjes op de i te zetten organiseren we in de weken voor de examens de  examentrainingen. Elke vak biedt meerdere sessies aan om iedereen zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden.

Hieronder kun je het examenrooster alvast bekijken.

Wanneer ben ik geslaagd? Slaag- zakregeling

Om te slagen moet de leerling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De rekentoets moet zijn afgelegd.
 • Het gemiddelde cijfer van je centrale examens is 5,5 of hoger. De rekentoets telt niet mee voor deze regel.
 • Het vak lichamelijke opvoeding moet ‘voldoende’ zijn.
 • Je maximaal één 5 hebt op de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde). Dus één 5 en verder alles een 6 of hoger, of voor alle vier de vakken een 6 of hoger.
 • Je eindcijfers voor alle vakken ook aan de volgende eisen voldoen:
  • Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6,0 of
  • Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6,0 of
  • Je hebt één 4 en één 5 én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6,0 en
  • Geen eindcijfer is 3 of lager.

Belangrijk: de rekentoets telt niet mee voor deze regel. Het combinatiecijfer en de cijfers waaruit dit bestaat tellen wel mee voor deze regel.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.