Schoolexamens (SE) – atheneum

Voor iedereen begint de weg naar het examen in de vierde klas. Gedurende het jaar zijn er schoolexamens (SE) waarvan de cijfers meetellen voor het eindexamen. De meeste SE’s worden in de SE- weken afgenomen. Per jaar mogen 4 SE’s herkanst worden. Daarnaast zijn er voor een aantal vakken praktische opdrachten (PO) die ook als SE tellen. In het programma toetsing en afsluiting (PTA) kun je precies lezen welke afspraken gelden en welke SE’s worden afgenomen.

Het gemiddelde SE- en CE- cijfer is het cijfer op de eindexamencijferlijst

20191001_Examenreglement CSG 2019-2020 Download
20191001_Vestigingeigen Examenreglement Download
2019-2020 vwo 4 alles Download
2019-2020 vwo 5 alles Download
2019-2020 vwo 6 alles Download
Verklaring van afwezigheid SE Download
2019-2020 vwo 4 versneld Duits Download
2019-2020 vwo 5 versneld Duits Download
Aanpassing-PTA-VWO6-2-4-2020 Download
20200204_Aanpassing-Vestigingeigen-Exreglement Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.