Meldkamer

Aanpak en signaleren

Alle absenties moeten in de meldkamer gemeld worden. De meldkamer is de plaats waar afwezigheid van leerlingen wordt gemeld en geregistreerd. De medewerker van de meldkamer richt zich ook op het voorkomen, signaleren en aanpakken van ongewenst gedrag van leerlingen op school. Dit kan gaan om het overtreden van de regels (bijv. te laat komen of spijbelen) of om grensoverschrijdend gedrag dat een leerling in de les of binnen de school vertoont. In overleg met de teamleider of de docent worden passende maatregelen genomen. Waar nodig wordt met de ouders contact opgenomen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.