Honoursprogramma

We bieden veel extra’s aan verdieping en verbreding, zodat we elke leerling voldoende uitdagen. Dat onze aanpak succesvol is, moge blijken uit de slagingspercentages: al jaren scoren we ruim boven het landelijk gemiddelde en zijn we één van de beste scholen in Groningen.

Het honoursprogramma is bedoeld voor atheneumleerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Het programma biedt de mogelijkheid je talent of passies (verder) tot ontwikkeling te brengen. Deze kunnen verband houden met bestaande schoolvakken, maar dat hoeft zeker niet. Een paar voorbeelden van onderwerpen voor een honoursprogramma zijn: Spaans, informatica, filosofie, Fastlane English, politiek en fotografie. Een deel van het programma kun je binnen de school uitvoeren, maar een ander (groot) deel voer je individueel uit, buiten het reguliere lesprogramma en buiten de school. Denk hierbij aan colleges van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit of het volgen van webklassen of masterclasses op de universiteit.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.