10 april 2024

Plek in de brugklas

Omdat we een extra klas hebben geformeerd is er nog plek voor 23 vwo- leerlingen in de brugklas. Als uw kind is uitgeloot op de eerste keuze en het Augustinus als tweede keus heeft, moet u zich opnieuw aanmelden zodat wij weten dat uw kind geen plek heeft op de school van eerste keuze. Aanmelden kan tot 18 april. Daarna gaat de toelatingscommissie screenen op toelaatbaarheid. Als er meer dan 23 aanmeldingen zijn, dan wordt er op 25 april geloot. U krijgt hierover bericht.

Heeft u het Augustinus niet als tweede keuze doorgegeven, dan kunt u zich ook ‘opnieuw’ aanmelden.

*de school waar uw kind is uitgeloot moet ondersteuning bieden voor de aanmelding bij een nieuwe school. De basisschool dient het overdrachtsdossier opnieuw klaar te zetten.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.