15 maart 2020

Update situatie corona

De afgelopen dagen zijn ouders geïnformeerd over de stand van zaken en aanpak rond het coronavirus. Ons uitgangspunt was tot nu toe om het onderwijs op school zo veel mogelijk door te laten gaan, zolang we dit op een veilige verantwoorde manier konden organiseren.
 
Als bestuur vinden we het van groot belang om:
• de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers en hun familiekring voorop te stellen;
• er samen alles aan doen om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
• onrust weg te nemen en duidelijkheid (in de regio) te bieden.
 
16 maart tot 6 april geen klassikaal onderwijs
In lijn met de landelijke berichtgeving is er zojuist besloten dat er vanaf maandag 16 maart in elk geval tot maandag 6 april geen onderwijs wordt gegeven in de schoolgebouwen van CSG, VCOG en Openbaar Onderwijs Groningen. Ouders wordt gevraagd om kinderen thuis te houden. Voor elke school onderzoeken we hoe het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm kan krijgen.
 
Maandag 16 maart: ophalen leermiddelen
Onze schoolgebouwen zijn vanaf maandag gesloten, met uitzondering van het volgende: leerlingen hebben maandag nog de gelegenheid boeken uit hun kluis te halen en de kluis leeg te maken. Om niet teveel leerlingen tegelijkertijd in het gebouw te hebben, worden de klassen ingedeeld in tijdvakken.
 
Brugklas 9:00 – 9:30 uur
Klas 2 m/h/v 9:30 – 10:00 uur
Klas 3 m/h/v 10:00 – 10:30 uur
Klas 4 m/h/v 10:30 – 11:30 uur
Klas 5 en 6 h/v 11:30 -12:00 uur
 
Ouders zullen over verdere ontwikkelingen worden geïnformeerd door het bestuur en de schoolleiding.
 
Liveblog
Samen met onderwijs- en kinderopvangorganisaties OOG, VCOG en SKSG is een liveblog ontwikkeld, hier wordt regelmatig een update geplaatst.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.