17 maart 2020

Update corona – werkwijze schoolexamens en afstandsleren

Het zijn roerige en spannende tijden voor iedereen. Zoiets hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Scholen in heel Nederland zijn nu druk bezig met nadenken over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat leerlingen toch onderwijs kunnen ontvangen en wat betreft het leren niet helemaal stilvallen. In het bijzonder gaat het daarbij om de examens; we willen immers elke eindexamenleerling straks een mooi en welverdiend diploma geven.

We hebben er nadrukkelijk voor gekozen om de school dicht te houden tot 6 april, om de veiligheid voor leerlingen en personeel te kunnen waarborgen. We willen geen enkel risico lopen en nemen; daarom het zekere voor het onzekere. Niet elke school in Nederland neemt daarin hetzelfde besluit, maar wij denken dat dit het beste is en dat wij er toch gezamenlijk voor kunnen zorgen dat onze leerlingen het examendossier goed kunnen afronden. In deze nieuwsbrief hieronder leggen we uit hoe we op school omgaan met de schoolexamens van de examenleerlingen, maar ook de schoolexamens van de voorexamenklassen en de toetsen van de overige klassen. Het is belangrijk dat u dit goed leest en bespreekt met uw zoon of dochter.

Ook voor de andere klassen denken we hard na wat deze periode van afstandsleren gaat betekenen voor de leerlingen. Kunnen zij toe met minder toetsen? Moeten we de overgangsnormen aanpassen? Wat doen we met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben? etc. We proberen de komende tijd hier antwoorden op te formuleren. Daarbij maken we wel het voorbehoud dat we dat doen met de kennis en informatie van nu en zoals u weet kan het morgen weer anders zijn.

We beseffen heel goed dat deze periode veel vraagt van eenieder: van u thuis om de eigen kinderen nog enigszins aan het werk te houden en het nodige ritme (en soms ook de vrede!) te bewaren, naast de zorg die je ook hebt voor je familie (met name de opa’s en oma’s). Maar ook voor het personeel is het pittig: zij verzorgen overdag onderwijs op afstand, moeten daarnaast ook zorgen voor hun eigen kinderen en tevens nadenken over vraagstukken zoals ik die hierboven schetste. Het is daarom bemoedigend om te zien dat er gisteren tijdens de nationale gebedsdag ook gebeden werd voor het onderwijs en dat velen van u dat ook thuis doen. Dat doet ons goed, dat bemoedigt! Want ook als christelijke school beseffen we dat het leven niet altijd zo maakbaar is als we wel zouden willen en dat we alle hulp van elkaar en van boven kunnen gebruiken. Dat besef dringt weer extra tot ons door in deze tijd.

Werkwijze schoolexamens: examenklassen
CSG Groningen wil met het oog op deelname aan het centraal examen graag dat leerlingen hun schoolexamen kunnen afronden. De zorgen over corona staan op gespannen voet met het laten doorgaan van schoolexamens op school conform de aangegeven planning. De vestigingen van de CSG kiezen er daarom voor geen examenactiviteiten in het gebouw te laten plaatsvinden.

Concreet betekent dit dat tot 6 april er geen schoolexamens (en ook geen andere toetsen) worden afgenomen. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de mondelinge schoolexamens bij de vakken Nederlands en Engels thuis te laten afnemen via de telefoon of videoverbinding. Ook daarover ontvangt u zo snel mogelijk bericht van ons. Na 6 april zal toetsweek 3 zo snel mogelijk worden afgenomen, maar het lijkt ons goed dat leerlingen eerst nog een paar dagen normaal les krijgen, voordat de toetsweek dan begint. Voor de precieze data gaan we u later nog informeren. We gaan er van uit dat we op deze wijze leerlingen veilig en goed hun schoolexamen kunnen laten afronden. 

De komende dagen wordt ook gekeken naar de planning van het PTA en alternatieve vormen van toetsing. Indien nodig wordt het aangepaste Programma van Toetsing en Afsluiting met instemming van de medezeggenschap vastgesteld en gemeld bij de inspectie.  U wordt uiterlijk woensdag 25 maart op de hoogte gesteld van de planning en invulling van het aangepaste PTA voor uw kind, inclusief herkansingsmogelijkheden. 

Van de leerlingen verwachten wij dat ze de komende weken doorgaan met de voorbereidingen op hun laatste schoolexamens en het eindexamen. Ze kunnen hierbij gebruik maken van de beschikbare (online) materialen en hun docenten. Leerlingen mogen daarbij een beroep doen op hun docenten om ook ‘aanwezig’ te zijn op de andere momenten dat ze normaal gesproken les zouden hebben.

In de week voor de meivakantie zal een herkansingsmoment worden gepland. De geplande examentrainingen voor die week zullen op een andere manier worden ingevuld.

Het vraagt van iedereen de nodige flexibiliteit om, zodra de school haar deuren weer opent, de leerlingen voor te bereiden op de laatste schoolexamens en het eindexamen. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit met elkaar kunnen en dat al onze leerlingen hun examens kunnen afleggen.

De schriftelijke centrale examens, waarvan de afname op 7 mei aanstaande start, gaan vooralsnog gewoon door. Indien er tot langere sluiting van de scholen wordt besloten, volgt een nieuwe afweging. We houden daarbij met alles rekening. Welke consequenties dit voor onze school heeft, kunnen we daarna pas in kaart brengen en met u communiceren.

Lees hier meer over de situatie rond corona.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.