Kies het Augustinus
15 oktober 2021

Schooljaar 2022-2023: Loting op het Augustinus voor de brugklas

De CSG Augustinus is populair. De afgelopen jaren hebben steeds meer leerlingen uit groep 8 de weg naar onze school gevonden. De kwaliteit van ons onderwijs, de structuur, talentstromen, mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, de sfeer die wij bieden en de resultaten van de afgelopen zijn belangrijke factoren in het keuzeproces van leerlingen en ouders. Zij waarderen hiermee onze visie op onderwijs en begeleiding. Daar zijn we uiteraard enorm trots op.

In de toekomst willen we ook zo’n school voor leerlingen blijven en alle leerlingen blijven zien. Daarom gaan we vanaf schooljaar 2022-2023 loten op de aanmeldingen in de brugklas.

 

Capaciteit CSG Augustinus

In het schooljaar 2022-2023 kunnen we op de CSG Augustinus in totaal 252 brugklasleerlingen plaatsen voor de volgende onderwijssoorten: vwo, havo/vwo, mavo/havo. Voor een evenwichtige samenstelling streven we naar een invulling van drie klassen vwo, drie klassen havo/vwo en drie klassen mavo/havo. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per afdeling wordt zo spoedig mogelijk na 15 maart door de schoolleiding bepaald hoeveel klassen van een afdeling worden gemaakt.

Mochten er meer aanmeldingen zijn dan de capaciteit toelaat, dan wordt er geloot. De enige uitzondering die wordt gemaakt is wanneer een broer of zus de school reeds bezoekt. Deze leerlingen worden automatisch geplaatst, indien zij aan de voorwaarden voor toelating voldoen.


Wie kunnen er worden aangemeld?

Het advies van de basisschool is leidend. Leerlingen met een advies vmbo-tl, vmbo-tl/havo, havo, havo/vwo, vwo, vwo+ zijn toelaatbaar op de CSG Augustinus. Leerlingen met andere adviezen zijn plaatsbaar op andere vestigingen van de CSG.


De toelatingscommissie

Op de CSG Augustinus is de toelatingscommissie samengesteld uit de teamleider brugklassen, de ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog. Deze commissie deelt de aanmeldingen in over de verschillende afdelingen op basis van de aangeleverde informatie van de basisschool en ouders. De contactpersoon van de toelatingscommissie is: dhr. Miedema. Hij is te bereiken via info@csgaugustinus.nl.nl

Lees hieronder de volledige lotingsnotitie.

Downloads

20211013_Lotingsprocedure brugklas Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.