Deelraad

De deelraad overlegt met de schoolleiding over de gang van zaken op school. De deelraad bestaat uit:

  • 2 leerlingen,
  • 2 ouders
  • 4 personeelsleden

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.