Accent huiswerkbegeleiding

ACCENT

Bij een aantal leerlingen gaat leren niet vanzelf. Deze leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met plannen, behoefte aan meer structuur en discipline of willen zelfstandiger leren werken. Sommige leerlingen zijn snel afgeleid of missen de motivatie en hebben daarom veel baat bij extra begeleiding. Voor leerlingen uit klas 1, 2 en 3 biedt Accent op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur gratis huiswerkbegeleiding aan.

Leren leren

Accent is een leeromgeving waar iedere leerling rustig aan het huiswerk en de studievaardigheden werkt. De leerling leert daar om zelf de schoolresultaten te verbeteren
en er wordt gewerkt aan de intrinsieke motivatie. Bij het “leren leren” wordt per leerling een traject op maat gemaakt om te leren de vaardigheden te plannen, te structureren, grote stukken tekst te kunnen verwerken, te memoriseren en te concentreren.

Op school

De huiswerkbegeleiding vindt op school plaats. Op deze manier verliest de leerling geen kostbare (studie)tijd aan reizen en blijft hij in een vertrouwde leeromgeving. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal tien leerlingen.

Aanmelden

Aanmelden gaat via de mentor. Het ondersteuningsteam overlegt over de plaatsing in Accent.