Accent huiswerkbegeleiding

ACCENT

Bij een aantal leerlingen gaat leren niet vanzelf. Deze leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met plannen, behoefte aan meer structuur en discipline of willen zelfstandiger leren werken. Sommige leerlingen zijn snel afgeleid of missen de motivatie en hebben daarom veel baat bij extra begeleiding. Voor leerlingen uit klas 1, 2 en 3 biedt Accent op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag huiswerkbegeleiding aan.

Leren leren

Accent is een leeromgeving waar iedere leerling rustig aan het huiswerk en de studievaardigheden werkt. De leerling leert daar om zelf de schoolresultaten te verbeteren en er wordt gewerkt aan de intrinsieke motivatie. Bij het “leren leren” wordt per leerling een traject op maat gemaakt om te leren de vaardigheden te plannen, te structureren, grote stukken tekst te kunnen verwerken, te memoriseren en te concentreren.

Op school

De huiswerkbegeleiding vindt op school plaats. Op deze manier verliest de leerling geen kostbare (studie)tijd aan reizen en blijft hij in een vertrouwde leeromgeving.

Aanmelden

Aanmelden voor accent gaat via de mentor. Het ondersteuningsteam overlegt over de plaatsing in Accent.