19 december 2021

Online onderwijs in de week voor de kerstvakantie

De week voor Kerst gaat er heel anders uit zien dan we hadden gehoopt. De ontwikkelingen rond corona gaan razendsnel en het kabinet heeft gisteravond tijdens de persconferentie een lockdown afgekondigd, met strengere maatregelen die ook gevolgen hebben voor het voortgezet onderwijs. Op hoofdlijnen betekenen de nieuwe maatregelen dat het Augustinus in ieder geval tot de kerstvakantie geen fysiek onderwijs meer zal verzorgen.

De scholen van de CSG kiezen voor de volgende aanpak.

  • Maandag zijn er geen lessen. Leerlingen kunnen die dag volgens roosters hun spullen van school halen en medewerkers kunnen de rest van de week voorbereiden.
  • Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er online lessen voor alle leerlingen. We vinden het belangrijk dat we deze dagen contact met elkaar hebben en dat we elkaar blijven zien. We zullen de duur van de lessen en van de lesdagen aanpassen en inkorten waar mogelijk.
  • Eindexamenleerlingen krijgen online les. Leerlingen worden geïnformeerd over hun online rooster.
  • Deze week staan toetsen gepland die meetellen voor het schoolexamen. Deze toetsen worden in school afgenomen en we organiseren dat zo veilig mogelijk. Verderop kunt u lezen over welke schoolexamens dit gaat en wanneer deze worden afgenomen.
  • We zullen voor zogenoemde kwetsbare leerlingen opvang in school verzorgen.

Op vrijdag 24 december stond de kerstviering inclusief ontbijt gepland. Helaas kunnen we dit bewogen jaar niet op de gewenste manier afsluiten met alle leerlingen en stilstaan bij alle gebeurtenissen. We hopen in het nieuwe kalenderjaar een moment te vinden om dit wel te doen.

Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit over. Mocht fysiek onderwijs nog niet mogelijk zijn, dan zullen we online lessen verzorgen.

Deze lockdown is een ingrijpende beslissing die niet alleen het onderwijs treft, maar de hele samenleving. Het is een vrijheid die is ingeperkt. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid of gebrek aan motivatie. Dat begrijpen we maar al te goed. Bovendien heeft dit impact op het vieren van de feestdagen en dat dit nu in mindere mate kan met familie en/of vrienden. Daarom willen we iedereen vragen om naar elkaar om te kijken. Zo helpen we elkaar en maken we er samen het beste van. Vergeet ook vooral niet om juist nu wat rust te nemen.

We beseffen dat de komende periode weer het nodige van iedereen vraagt, maar ook deze komen we samen weer door. Tot slot willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de medewerking en flexibiliteit. Wij zijn hiervan onder de indruk. We wensen je ondanks alles alvast een fijne vakantie.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.