17 december 2020

Onderwijs periode 4 januari t/m 15 januari: examenklassen

Hieronder de informatie voor alle examenleerlingen.

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 16 december tot maandag 18 januari 2021 de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor de leerlingen in de examenklassen wordt een uitzondering gemaakt. Zij volgen vanaf 4 januari fysiek onderwijs op het Augustinus. De leerlingen uit de niet-examenklassen volgen de twee weken na de kerstvakantie online lessen.

Om het onderwijs voor alle leerlingen goed vorm te kunnen blijven geven, houden we vast aan het bestaande rooster. Dit betekent dat de examenleerlingen op school de lessen volgen volgens het normale rooster en dat de niet-examenleerlingen thuis online lessen volgen. Het enige dat wijzigt,

zijn de lokalen.

 • De lessen voor de examenleerlingen op school duren 40 minuten. Vervolgens heeft de docent 10 minuten om te schakelen naar de volgende les;
 • De leerlingen gaan na 40 minuten alvast naar het lokaal van het volgende lesuur;
 • Het volgende lesuur begint op de tijden van het normale rooster;
 • De docenten hebben een vast lokaal, de leerlingen wisselen van lokaal;
 • De aula is open tijdens de tussenuren en de pauzes;
 • Tijdens de tussenuren kunnen leerlingen werken in de aula of mediatheek.


Schoolexamens mavo 4

 • Het SE Engels gaat door volgens het toetsrooster op woensdag 6 januari tijdens het 1e en 2e lesuur. Daarna zijn er de reguliere lessen volgens het rooster.
 • Het SE aardrijkskunde dat op woensdag 16 december gepland stond, wordt afgenomen op vrijdag 8 januari om 9:20 uur. Het eerste lesuur komt te vervallen. Vanaf het 4e lesuur is er weer les volgens het rooster.


Coronaherkansing atheneum 6 en havo 5

 • De coronaherkansing vindt plaats op vrijdag 8 januari om 9:20 uur;
 • Vanaf het 4e lesuur is er weer les volgens het rooster.


Afwezigheid in verband met richtlijnen RIVM

Als een leerling vanwege de coronamaatregelen moet thuisblijven, dan kan de les via Teams worden gevolgd. Geef dat dan door aan de meldkamer ( absentie@csgaugustinus.nl ). Mocht een leerling niet in staat zijn om de coronaherkansing of het SE aardrijkskunde/ Engels op school te maken, geef dit dan zo snel mogelijk, maar minimaal een dag van tevoren door aan de teamleider.  De toets wordt dan voor de betreffende leerling(en) online afgenomen.


Toetsweek 2

 • De toetsweek die gepland stond op 20 januari t/m 26 januari is verplaatst naar 27 januari t/m 2 februari.

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.