Aanmelden

Je hebt voor het Augustinus gekozen, daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Hieronder staat uitgelegd hoe je je kunt aanmelden.

Klik hier om uw kind digitaal aan te melden of ga naar aanmelden.csg.nl

Let op! Maak voor het aanmelden gebruik van de browser Chrome, Microsoft Edge, of Firefox. De pagina werkt namelijk niet goed als u gebruik maakt van de browser Internet Explorer.

De bovenstaande link verwijst u naar het digitale aanmeldingsformulier van de CSG. Via dit digitale aanmeldingsformulier kunt u uw kind snel en gemakkelijk aanmelden bij onze school.

Voordelen van digitaal aanmelden:

 • u hoeft niets meer op de post doen
 • u weet zeker dat u alle gegevens hebt ingevuld
 • u kunt uw digitale formulier tussentijds opslaan en verder gaan op een ander moment
 • u weet direct of wij uw aanmeldingsformulier in goede orde hebben ontvangen
 • u ontvangt na het verzenden van de aanmelding per mail een kopie van de ingevulde gegevens
 • de school kan sneller met uw aanmelding aan de slag

Toch liever met de hand het aanmeldingsformulier invullen?

Heeft u geen computer tot uw beschikking, dan kunt u bij de school om een papieren aanmeldformulier vragen of u klikt hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. De ingevulde papieren aanmeldformulieren kunt u per post naar ons versturen.

Aanmelden brugklas

Leerlingen kunnen tot 15 maart worden aangemeld voor de brugklas van het Augustinus. Wij bieden onderwijs voor leerlingen met het advies atheneum, havo-atheneum, havo, mavo-havo, of mavo (vmbo-tl).

Uitgeloot of een heroverwogen advies?

Heb je een havo, havo/atheneum of atheneum advies en denk je dat het Augustinus ook een leuke plek voor je is dan kun je je nog aanmelden.

Er is geen plek meer voor mavo of mavo/havo aanmeldingen.

Klas 2 en hoger

Alle aanmeldingen voor klas 2 en hoger dienen voor 1 april 2020 binnen te zijn. Daarna wordt bij de toeleverende school informatie opgevraagd welke wordt besproken tijdens het intake gesprek. Alle leerlingen komen na het intakegesprek op een wachtlijst en in de laatste week van het schooljaar wordt besloten op basis van de beschikbare plekken of leerlingen kunnen worden aangenomen.

 

Toelatingsbeleid voortgezet onderwijs

De basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid (in samenwerking met de ouder) om voor elke leerling tijdig een passende school te vinden. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd.

In een aantal stappen naar het voortgezet onderwijs:

 1. De uiterste datum voor aanmelding is 15 maart 2019.
 2. Het advies van de basisschool is bindend; de CITO eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing.
 3. De ouder geeft een eerste en tweede voorkeur aan op het formulier.
 4. De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan de middelbare school.
 5. De toelatingscommissie neemt voor 1 mei 2019 een voorlopig besluit.

Downloads

Ouderversie-toelatingsbeleid-VO-aanmelding-2019-2020 Download