Aanmelden

Je hebt voor het Augustinus gekozen, daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Hieronder staat uitgelegd hoe je je kunt aanmelden.

Aanmelden brugklas

Leerlingen konden tot 15 maart worden aangemeld voor de brugklas van het Augustinus. Wij bieden onderwijs voor leerlingen met het advies atheneum, havo-atheneum, havo, mavo-havo, of mavo (vmbo-tl).

Downloads

Aanmeldingsformulier 2018 - 2019 brugklas Download

Klas 2 en hoger

Ook als je op een andere school zit, maar toch liever naar het Augustinus wilt, dan ben je van harte welkom. Met het aanmeldingsformulier klas 2 en hoger kunnen je ouders je aanmelden. Er vindt altijd een gesprek plaats om te kijken hoe we je het beste kunnen plaatsen.

Aanmelden kan tot 1 april 2019. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare plekken binnen de afdelingen.

Voor het schooljaar 2018-2019 is het niet meer mogelijk je aan te melden.

Downloads

Aanmeldingsformulier 2018 - 2019 klas 2 en hoger Download

Toelatingsbeleid voortgezet onderwijs

De basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid (in samenwerking met de ouder) om voor elke leerling tijdig een passende school te vinden. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd.

In een aantal stappen naar het voortgezet onderwijs:

  1. De uiterste datum voor aanmelding is 15 maart 2018.
  2. Het advies van de basisschool is bindend; de CITO eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing.
  3. De ouder geeft een eerste en tweede voorkeur aan op het formulier.
  4. De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan de middelbare school.
  5. De toelatingscommissie neemt voor 1 mei 2018 een voorlopig besluit.

Downloads

ouderversie-toelatingsbeleid-vo-2016-2017-stad Download