Aanmelden

Je hebt voor het Augustinus gekozen, daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Hieronder staat uitgelegd hoe je je kunt aanmelden. Aanmelden is niet langer mogelijk. De deadline voor de brugklas is 15 maart en voor klas 2 en hoger 1 april.

Klik hier om uw kind digitaal aan te melden of ga naar aanmelden.csg.nl

Let op! Maak voor het aanmelden gebruik van de browser Chrome, Microsoft Edge, of Firefox. De pagina werkt namelijk niet goed als u gebruik maakt van de browser Internet Explorer.

De bovenstaande link verwijst u naar het digitale aanmeldingsformulier van de CSG. Via dit digitale aanmeldingsformulier kunt u uw kind snel en gemakkelijk aanmelden bij onze school.

Voordelen van digitaal aanmelden:

 • u hoeft niets meer op de post doen
 • u weet zeker dat u alle gegevens hebt ingevuld
 • u kunt uw digitale formulier tussentijds opslaan en verder gaan op een ander moment
 • u weet direct of wij uw aanmeldingsformulier in goede orde hebben ontvangen
 • u ontvangt na het verzenden van de aanmelding per mail een kopie van de ingevulde gegevens
 • de school kan sneller met uw aanmelding aan de slag


Toch liever met de hand het aanmeldingsformulier invullen?

Heeft u geen computer tot uw beschikking, dan kunt u bij de school om een papieren aanmeldingsformulier vragen of hieronder het aanmeldingsformulier downloaden. De ingevulde papieren aanmeldformulieren kunt u per post naar ons versturen.

Aanmeldingsformulier 2022 - 2023 brugklas Download
Aanmeldingsformulier 2022 - 2023 klas 2 en hoger Download

Aanmelden brugklas

Leerlingen kunnen tot 15 maart worden aangemeld voor de brugklas van het Augustinus. Wij bieden onderwijs voor leerlingen met het advies atheneum, havo-atheneum, havo, mavo-havo, of mavo (vmbo-tl).

In het schooljaar 2022-2023 kunnen we op de CSG Augustinus in totaal 252 brugklasleerlingen plaatsen voor de volgende onderwijssoorten: vwo, havo/vwo, mavo/havo. Voor een evenwichtige samenstelling streven we naar een invulling van drie klassen vwo, drie klassen havo/vwo en drie klassen mavo/havo. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per afdeling wordt zo spoedig mogelijk na 15 maart door de schoolleiding bepaald hoeveel klassen van een afdeling worden gemaakt.

20211013_Lotingsprocedure brugklas Download

Klas 2 en hoger

Alle aanmeldingen voor klas 2 en hoger dienen voor 1 april 2022 binnen te zijn. Daarna wordt bij de toeleverende school informatie opgevraagd welke wordt besproken tijdens het intake gesprek. Alle leerlingen komen op een wachtlijst en in de laatste week van het schooljaar wordt besloten op basis van de beschikbare plekken of leerlingen kunnen worden aangenomen.

Toelatingsbeleid voortgezet onderwijs

De basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid (in samenwerking met de ouder) om voor elke leerling tijdig een passende school te vinden. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd.

Ouderversie toelatingsbeleid VO aanmelding 2022-2023 Download

In een aantal stappen naar het voortgezet onderwijs:

 1. De uiterste datum voor aanmelding is 15 maart 2022.
 2. Het advies van de basisschool is bindend; de CITO eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing.
 3. De ouder geeft een eerste en tweede voorkeur aan op het formulier.
 4. De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan de middelbare school.
 5. De toelatingscommissie neemt voor 1 mei 2022 een voorlopig besluit.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.