Aanmelden

Je hebt voor het Augustinus gekozen, daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Hieronder staat uitgelegd hoe je je kunt aanmelden.

Digitaal aanmelden

Onderstaande link verwijst u naar het aanmeldportaal van de CSG. Via dit digitale aanmeldingsformulier kunt u uw kind snel en gemakkelijk aanmelden bij onze school.

 

Klik hier om uw kind digitaal aan te melden of ga naar aanmelden.csg.nl

Let op! Maak voor het aanmelden gebruik van de browser Chrome, Microsoft Edge, of Firefox. De pagina werkt namelijk niet goed als u gebruik maakt van de browser Internet Explorer.

Voordelen van digitaal aanmelden:

 • u hoeft niets meer op de post doen
 • u weet zeker dat u alle gegevens hebt ingevuld
 • u kunt uw digitale formulier tussentijds opslaan en verder gaan op een ander moment
 • u weet direct of wij uw aanmeldingsformulier in goede orde hebben ontvangen
 • u ontvangt na het verzenden van de aanmelding per mail een kopie van de ingevulde gegevens
 • de school kan sneller met uw aanmelding aan de slag

Schriftelijk aanmelden

Vult u het aanmeldingsformulier liever met de hand in? Dan kunt u hieronder het aanmeldingsformulier downloaden of bij de school om een papieren aanmeldingsformulier vragen. De ingevulde papieren formulieren kunt u per post naar ons versturen.

Aanmeldingsformulier 2023 - 2024 brugklas Download
Aanmeldingsformulier 2023 - 2024 klas 2 en hoger Download

Aanmelden brugklas

Leerlingen kunnen tot 15 maart worden aangemeld voor de brugklas van het Augustinus. Wij bieden onderwijs voor leerlingen met het advies atheneum, havo/atheneum, vmbo-tl/havo, vmbo-tl.

Lotingsprocedure
In het schooljaar 2023-2024 kunnen we op de CSG Augustinus in totaal 252 brugklasleerlingen plaatsen voor de volgende onderwijssoorten: vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo. Voor een evenwichtige samenstelling streven we naar een invulling van drie klassen vwo, drie klassen havo/vwo en drie klassen vmbo-tl/havo. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per afdeling wordt zo spoedig mogelijk na 15 maart door de schoolleiding bepaald hoeveel klassen van een afdeling worden gemaakt. Hieronder kunt u de lotingsprocedure inzien.

20221013_Lotingsprocedure brugklas Download

Aanmeldingen klas 2 en hoger

Aanmeldingen voor klas 2 en hoger dienen voor 1 april 2023 binnen te zijn. Daarna wordt bij de toeleverende school informatie opgevraagd. Vervolgens wordt dit besproken tijdens het intakegesprek. Alle leerlingen komen op een wachtlijst en in de laatste week van het schooljaar wordt op basis van de beschikbare plekken besloten of leerlingen kunnen worden aangenomen.

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat, in samenwerking met de ouder, voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd. Via onderstaande link is de toelichting op het toelatingsbeleid te downloaden.

In een aantal stappen naar het voortgezet onderwijs:

 • De uiterste datum voor aanmelding is 15 maart 2023
 • Het advies van de basisschool is bindend; de CITO eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing
 • De ouder geeft een eerste en tweede voorkeur aan op het formulier
 • De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan de middelbare school
 • De toelatingscommissie neemt voor 1 mei 2023 een voorlopig besluit

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.