11 februari 2019

Bezoek van minister Wiebes

Maandag 11 februari was minister Wiebes te gast op het Augustinuscollege. Dit  ter ere van het jubileum van de wetenschapstruck van de RUG. Deze truck komt al jaren bij ons om leerlingen te interesseren voor vraagstukken rondom klimaat en energie. De minister bouwde een zonne-cel samen met Lize Knol en gaf daarna aan vwo4 een mini-college over het klimaat.  Hij benadrukte de rol van jongeren. ‘Jullie zijn de generatie die het moeten doen. In de toekomst hebben we heel hard goede uitvinders en technici nodig.’ Daarna konden de leerlingen uit vwo4 in debat. Een unieke kans waar gretig gebruik van werd gemaakt.  Zou u zelf als kind ook mee hebben gedaan aan klimaatspijbelen? Wat vindt u van de typering ‘klimaatdrammers’ van collega Klaas Dijkhoff? Een impressie van het bezoek is te zien via: https://vimeo.com/316566454