vwo
24 januari 2020

Augustinus biedt goed onderwijs

Afgelopen week publiceerde het weekblad Elsevier de resultaten van hun onderzoek naar examenopbrengsten en doorstroomcijfers van alle scholen in Nederland. Het atheneum van het Augustinus kwam voor de provincie Groningen als beste uit de bus. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op! Vorig jaar was het overigens onze havo-afdeling die als beste naar voren kwam.

Augustinus heeft het beste vwo

Het Dagblad van het Noorden haalde onlangs ook een onderzoek aan in hun onderwijsbijlage. Uit dit onderzoek naar alle scholen in de provincie Groningen naar de examenresultaten over de afgelopen vijf jaren staat het Augustinus voor het atheneum, havo en mavo stevig in de top drie. We presteren daarmee ruim boven het landelijk, provinciaal en stedelijk gemiddelde.

mavo havo vwo

Hoe doen we dat?

We werken vanuit de volgende gedachte: “Wij geven om mensen en willen onze leerlingen en medewerkers de ruimte geven om zichzelf te zijn. Dit heeft als resultaat dat we het beste in elkaar naar boven willen halen”.

Door persoonlijke aandacht groeit ieder mens en dat geldt zeker ook voor onze leerlingen. Met een goed mentoraat begeleiden we leerlingen door hun middelbare schooltijd, we bieden uitdaging waar het kan en ondersteuning waar het moet.

We geloven in keuzevrijheid voor leerlingen en geven hen op deze manier eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces. In de brugklas gebeurt dit bij de Talentstromen en in de bovenbouw gaat dit door bij de Flexuren.

Dit doen wij altijd in samenwerking met het thuisfront, want voor het goed presteren van de leerling is een goed contact tussen school, ouder en leerling noodzakelijk.

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.