Hoofdingang Augustinus
1 april 2021

Aanmeldingen klas 2 en hoger

Dit jaar hebben we een enorm aantal aanmeldingen voor de brugklas. Dit, samen met de verwachte doorstroom in de andere leerjaren en overstappers van mavo 4 naar havo 4 en van havo 5 naar atheneum 5, zorgt ervoor dat we helaas geen leerlingen kunnen aannemen van andere scholen.

Alle leerlingen die zich al hebben aangemeld voor volgend jaar krijgen hierover bericht met informatie over welke vervolgstappen ze kunnen ondernemen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.