Privacy

Downloads

privacyreglement-csg-2011 Download
privacyverklaring-csg Download

Het maken van foto’s, websites en dergelijke

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming foto’s dan wel andere beeldopnamen c.q. audio-opnamen te maken van de school en/of haar gebruikers. Het is niet toegestaan om websites e.d. aan te maken over medewerkers van de school. Indien er wel een dergelijke site bestaat wordt de leerling geacht dit te melden aan de directie. De leerling zal geen lid worden van een dergelijke site.