Meepraten

Meedenken, meepraten en meedoen!

Goede persoonlijke contacten met ouders van onze leerlingen vinden we belangrijk. Wij vragen ouders om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Dat gebeurt onder andere in een centrale medezeggenschapsraad, een deelraad en in ouderpanels. We houden ouders op de hoogte via ouderavonden, docentenspreekuren, onze website en (nieuws)brieven.