15 juni 2017

Data en tijden examen tweede tijdvak

Rooster tweede tijdvak atheneum  
Maandag 19 juni 

 

13:30 uur tot 16:30 uur 

Economie

Nederlands

Engels (tot 16:00 uur)

Dinsdag 20 juni 

 

13:30 uur tot 16:30 uur 

Frans (tot 16:00 uur)

Duits (tot 16:00 uur)

Wiskunde A, C

Natuurkunde

Schiekunde

Geschiedenis

Woensdag 21 juni 

 

13:30 uur tot 16:30 uur 

Wiskunde B

Biologie

Aardrijkskunde

M en O

Kunst

 

Rooster tweede tijdvak havo  
Maandag 19 juni 

 

13:30 uur tot 16:30 uur 

Economie

Nederlands

Engels (tot 16:00 uur)

Dinsdag 20 juni 

 

13:30 uur tot 16:30 uur 

Frans (tot 16:00 uur)

Duits (tot 16:00 uur)

Wiskunde A

Natuurkunde

Scheikunde

geschiedenis

Woensdag 21 juni 

 

13:30 uur tot 16:30 uur 

Wiskunde B

Biologie

Aardrijkskunde

M en O

Kunst

 

Rooster tweede tijdvak mavo   
Maandag 19 juni 

 

13:30 uur tot 15:30 uur 

Duits

Wiskunde

Biologie

Aardrijskunde

Dinsdag 20 juni 

 

13:30 uur tot 15:30 uur 

Nederlands

Geschiedenis

Nask 1

Kunst

Woensdag 21 juni 

 

13:30 uur tot 15:30 uur 

Economie

Engels

Nask 2